home

สมัครสมาชิกชมรมกอล์ฟ ทช.

 

วิธีการสมัครสมาชิก 2 ช่องทาง
  

    1.สมัครด้วยตัวเอง  
        สามารถส่งเอกสารการสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ  
       ได้ที่คุณณัชพร ลี้ชม ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร.0 2551 5041,3 หรือ 085 121 2424
        หรือ คุณกนกกร ศิรินภาพันธ์ สำนักบริหารกลาง โทร.089 532 9977

     2.สมัครทางอีเมลล์ / แฟกซ์
           -สามารถส่งใบสมัคร มาที่ e-mail : golfdrr55@gmail.com  
           -หรือแฟกซ์เอกสารการสมัครมาที่ 0 2551 5041 หรือ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก