home

ส่งซื้อเสื้อชมรม

 

    
ด่วน!  ชมรมกอล์ฟได้สั่งทำเสื้อสำหรับสมาชิก เพื่อให้เกิดความเป็นทีม สำหรับใส่ในการจัดแข่งขันเชื้อมสามัคคี
คุณสมบัติ เสื้อ เป็นผ้า Cotton 100%  (ผลิตภัณฑ์ของแบนด์ Lacoste)  ซึมซับเหงื่อได้ดี สวมใส่เย็นสบาย 
ราคาสั่งผลิตโดยตรงจากโรงงาน  
ซึ่งในการนี้ ท่านรองฯกฤชเทพ สิมลี สนับสนุนให้ จำนวน 10,000 บาท  เหลือ เสื้อแขนสั้นราคาตัวละ 500 บาท และแขนยาวราคาตัวละ 600 บาท
                     และท่านประธานชมรมฯ สนับสนุนหมวก ให้สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อเสื้อ ท่านละ 1 ใบ

 สนใจแจ้งความประสงค์และดูขนาดตัวอย่างเสื้อ ได้ที่ คุณพรทิพย์ คุณสมิตปัญญา สำนักสำรวจและออกแบบ โทร 08 1658 2222  หรือ 0 2551 5415 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556